• wiadomości

  Praca w tropikalnych upałach – czy mamy prawo na odmówienie pracy?

  Ani ogólne przepisy bhp, ani Kodeks pracy nie przewidują górnej granicytemperaturyw miejscu pracy. Istnieje jednak kilka wymogów, na które należy zwrócić uwagę.

  Upalne dni wydają się we znaki każdemu, zwłaszcza podczas godzin pracy. Ustawodawca nie wskazał górnej granicy temperatury, po przekroczeniu której każdy człowiek może odmówić współpracy. A w przypadku pracownika młodocianego lub pracownika chorującego np. na serce, temperatura powyżej 30 °C może stanowić powodem, dla którego nie przyjdą oni do pracy.

  Ani ogólne przepisy bhp, ani Kodeks pracy nie przewidują górnej granicy temperatury w miejscu pracy, powyżej której pracodawca musiałby akceptować odmowę pracownika do wykonywania pracy. Określona jest natomiast dopuszczalna minimalna temperatura pomieszczeń pracy i jest mowa o obowiązku zapewnienia pracownikowi temperatury adekwatnej do rodzaju pracy, jaką wykonuje.

  W miejscach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do metod pracy także wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania, nie niższą niż 14 °C, chyba że wymaga ona być niższa ze względów technologicznych (np. w chłodniach). Przy lekkiej pracy fizycznej i w pomieszczeniach biurowych temperatura w środowisku pracy nie że stanowić szczuplejsza niż 18 °C (§ 30 rozporządzenia Ministra Pracy oraz Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisówbezpieczeństwai higieny pracy).

  Jaka wtedy jest temperatura odpowiednia? Decyduje się, że nieodpowiednią do pracy temperaturą jest taka powyżej 26 °C przy szczególnych warunkach pracy, powyżej 28 °C dla średnio ciężkiej pracy fizycznej w hali oraz przekraczająca 30 °C przy pracy biurowej. Warto pamiętać, że chodzi tu o temperaturę panującą w miejscu pracy, a nie o tą za oknem.

  Upał w biurze

  Jeśli temperatura w biurze przekroczy przyjęte maksimum, do pracy mogą nie przyjść pracownicy młodociani oraz ci, dla których takie warunki powodowałyby zagrożenie zdrowia lub życia.

  Zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wykaz prac wzbronionych młodocianym” do rozporządzenia Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych z tych prac, zabrania się zatrudniać młodocianych do wykonywania prac w pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 30 °C, a wilgotność względna powietrza przekracza 65% (część II, podpunkt 11 załącznika).

  Z kolei art. 210 § 1 Kodeksu pracy mówi o prawie pracownika do powstrzymania się od wykonywania pracy w razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub bycia pracownika albo kiedy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom. Wystarczy, żepracownikniezwłocznie powiadomi przełożonego o swojej nieobecności. W orzecznictwie sądów podkreślone natomiast zostało, że prawo to można wykorzystać jedynie, jeśli jednocześnie dochodzi do przekroczenia temperatur, i to powoduje zagrożenie zdrowia lub życia podwładnego.

  To typ ocenia skalę zagrożenia. Wszelkie spory między szefem a pracownikiem o to, co stanowi bezpośrednie zagrożenie jego zdrowia czy życia rozstrzygnie sąd pracy.

  Obowiązki pracodawcy przy wysokich temperaturach

  Pracodawca powinien – przede wszystkim w lecie – zabezpieczać stanowiska pracy przed niekontrolowaną emisją ciepła oraz dbać o wymianę powietrza, jaka wynika z potrzeb użytkowych i funkcji pomieszczeń pracy, bilansu ciepła czy wilgotności. Niektóre pozostałe obowiązki pracodawcy przedstawia poniższa tabela.

  Ponadto, zgodnie z § 15pkt 2 ogólnych przepisów bhp, w miejscach pracy, w których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, tj. wysoka temperatura, hałas, drgania, promieniowanie, gazy, pyły, pary itp., powinny być zastosowane rozwiązania techniczne uniemożliwiające przedostawanie się tych czynników do innych pomieszczeń pracy oraz do pomieszczeń higienicznosanitarnych. Może tutaj chodzić np. o klimatyzatory.

  Jeśli w firmie zainstalowana jest klimatyzacja czy wentylacja, trzeba pamiętać, aby powietrze doprowadzane do miejsc pracy z zewnątrz było oczyszczone z pyłów także substancji szkodliwych dlazdrowia(§ 35 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa oraz higieny pracy). Poza tym, klimatyzacja lub wentylacja nie może powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy (z wyjątkiem wentylacji awaryjnej), a zimne powietrze wychodzące z takiego urządzenia nie powinno bezpośrednio „dmuchać” na stanowisko pracy pracownika (§ 35 pkt 2, 3 ww. rozporządzenia).

  Published by:
 • wiadomości

  Niemcy muszą złożyć wyjaśnienia.

  Do 19 lipca Niemcy mają przedstawić Komisji Europejskiej wyjaśnienia w sprawie niezgodności niemieckiej ustawy o płacy minimalnej z prawem wspólnotowym. Kwestia ta jest wyjątkowo ważna dla polskich kierowców.

  Oczekiwania są duże także dotyczą przede wszystkim wycofania obowiązku wypłacania stawki minimalnej pracownikom delegowanym przezfirmyz siedzibą poza RFN – przypomina Bartosz Najman, prezes Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców.

  Continue reading

  Published by:
 • wiadomości

  Płać podatek na bezrobociu?

  Bezrobotni pozostają solą w oku władz w Mińsku. Te znalazły na nich inny sposób: chcesz bumelować, płać za tę przyjemność.

  36-letnia Jelena została darmozjadem. Po latach pracy w banku złożyła wymówienie, bo rok temu zachorowała na stwardnienie rozsiane. – Nie myślałam, że ta choroba dotyka też takich młodych osób jak ja. Ze względu na stres w pracy czułam się coraz gorzej także musiałam ciągle brać zwolnienie chorobowe. W celu po naradzie z rodziną postanowiłam odejść – opowiada gazecie „Komsomolskaja Prawda”.

  Teraz Jelena musi zmagać się nie tylko z chorobą, ale również z koniecznością płacenia podatku od nieróbstwa, który obowiązuje na Białorusi od kwietnia. To 3,6 mln rubli rocznie (917 zł). Na mocy dekretu prezydenta Aleksandra Łukaszenki muszą go płacić wszystkie kobiety w wieku produkcyjnym, które nie przepracowały co najmniej 183 dni w roku. W ten sposób władze, jak tłumaczą, zamierzają zadać cios pasożytnictwu. – Państwo ma prawo zapytać takich ludzi: na czyj koszt żyjecie? Tacy ludzie powinni pracować, płacić podatki także być za swoje – oburzał się Łukaszenka. Takich darmozjadów, czyli bezrobotnych, istnieje na Białorusi 0,5 mln. Białoruski pomysł szybko podchwycili w Moskwie.
  Continue reading

  Published by:
 • wiadomości

  Opóźnienia w wypłacie pensji dla pracowników na całą kwotę ponad 171 mln zł.

  Zdecydowana większość Polaków uważa, że nie ma takiej sytuacji, która usprawiedliwiałaby niewypłaceniepensjipracownikom – wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów przez TNS Polska. Jednak wciąż zdarza się, że polskie firmy nie płacą wynagrodzeń na czas.

  A pieniądze, o jakie dopominają się oszukani pracownicy nie są wcale małe. Średnia kwota niewypłaconej pensji, jaka dotarła do bazy danych Krajowego Rejestru Długów to 11,5 tys. złotych, czyli równowartość czterech uśrednionych pensji netto.

  TNS Polska na zlecenie KRD zapytał Polaków o to, czy są w stanie znaleźć usprawiedliwienie dla pracodawcy, który nie płaci swoim pracownikom pensji. W naszym powszechnym przekonaniu pracodawcy powinni płacić swoim pracownikom za wykonaną pracę – niezależnie od okoliczności. Aż 73 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nie widzi żadnego powodu, który mógłby być się usprawiedliwieniem dla niewypłacenia wynagrodzenia pracownikom.
  Continue reading

  Published by:
 • Uncategorized

  2000-2013 pensje w Polsce wzrosły o 14,7 proc.

  Przez ostatnie kilkanaście lat płace w Polsce wzrosły o niespełna 15 proc., najsłabiej w Europie Środkowo-Wschodniej. Czy zarabiamy za mało?

  Według danych OECD w latach 2000-2013 pensje w Polsce wzrosły o 14,7 proc. Dane te uwzględniają już wpływ inflacji (wielkości są podane w walutach narodowych w cenach stałych). Gdy porównać je z różnymi krajami regionu, okazuje się, że ten wzrost stanowi niezmiernie skromny. Najlepszy efekt w tym okresie osiągnęła Estonia (71,6 proc.). Dobrze radzili sobie Czesi (39,9 proc.), Słowacy (36,4 proc.) czy Węgrzy (28,5 proc.). Skąd zatem taka dysproporcja?

  Continue reading

  Published by:
 • wiadomości

  Wiele stanowisk, na które brakuje dobrych kandydatów?

  Rosnąca gospodarka Polski oferuje specjalistom coraz więcej możliwości zmian w życiu zawodowym. Najlepsi eksperci, posiadający cenione kompetencje, nie mają kłopotów ze zmianą pracy, zwłaszcza w dużych aglomeracjach.

  Na jakie stanowiska poszukiwani są dzisiaj kandydaci? Jakie doświadczenie oraz cechy powinni być? Ile mogą zarobić? Na owe pytania odpowiada ekspert międzynarodowejfirmydoradztwa personalnego Page Personnel, która właśnie opublikowała przeglądy płac w planie na branże, działy i wybrane stanowiska. Paweł Prociak, executive manager w Page Personnel, wskazuje 5 stanowisk, na które jest duże zapotrzebowanie ze strony pracodawców.

  Administracja biurowa – asystent/ka

  Korzyści ze wsparcia profesjonalnej asystentki dostrzegają już nie tylko zagraniczni, ale też także polscy menedżerowie. Rosnący zakres obowiązków także różnorodność kompetencji asystentek sprawia, żestanowiskate cieszą się coraz większym prestiżem. Asystentka menedżera wyższego poziomu jest dzisiaj jego doradcą także ważnym wsparciem biznesowym, bierze udział w spotkaniach służbowych i kontroluje przepływ informacji.

  – Niestety, pomimo że zarówno ogłoszeń, jak i kandydatów na te zadania stanowi znacznie dużo, pracodawcom wciąż trudno znaleźć osoby, dla których praca ta byłaby wyborem świadomym oraz docelowym – ocenia Prociak. Oraz dodaje: – Dysponując odpowiednimi kompetencjami oraz wyczuciem, elastycznością, umiejętnością znalezienia się w innych sytuacjach, czy odpornością na stres, profesjonalna asystentka może coraz więcej zarobić.

  Według „Przeglądu Płac Administracja Biurowa, Analizy biznesowe, HR, Obszar Prawny 2015” Page Personnel, miesięczne wynagrodzenie brutto na stanowisku asystentki zarządu to minimum 6500 zł, najczęściej oferowane jest 7000 zł, a maksimum jakiego można oczekiwać to około 8000 zł.
  Analizy biznesowe – analityk biznesu

  W dynamicznym otoczeniu biznesowym dotkniętym masowo prowadzonymi projektami optymalizacyjnymi pracodawcy poszukują osób, które rozumieją mechanizmy będące w danej organizacji także branży, potrafią wyciągać wnioski z danych liczbowych oraz zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz dostrzegać związki pomiędzy nimi.

  Specyfika pracy analityka biznesowego wymaga rozumienia zasad rządzących firmą, relacji pomiędzy finansami, logistyką, sprzedażą lub marketingiem, umiejętności kooperacji z rożnymi zespołami, znajomości planów rozwoju organizacji oraz wykorzystywania tej wiedzy w codziennej pracy.

  – Analitycy biznesowi z holistycznym spojrzeniem na biznes prowadzą wielowymiarowe analizy łączące dane płynące z różnych działów firmy, są w bycie określić, jak sezonowość wpływa na przychody firmy, lub też które akcje promocyjne są rentowne. A w dzisiejszej rzeczywistości analitycy biznesowi są dla firm coraz cenniejsi – zauważa Prociak.

  Miesięczne wynagrodzenie brutto na stanowisku Administratora Systemów Biznesowych/Analityka Biznesowego wynosi: minimum 7000 zł, najczęściej oferowane jest 8500 zł, a maksimum – 10 000 zł.
  Zasoby ludzkie – HR business partner

  Rosnąca waga roli HR w ciągu organizacji oraz skutecznym konkurowaniu na rynku doprowadziła do pojawienia się stanowiska HR business partnera. Stanowi on odpowiedzialny zapracownikapocząwszy od etapu wyboru i zatrudnienia, po zdobywanie kolejnych szczebli kariery lub rozstanie z pracodawcą. Pełni rolę partnera biznesu wspierającego działy operacyjne, animatora zmian, orędownika pracowników oraz eksperta administracyjnego.

  HR business partner bierze udział w ocenie pracowników, pomaga wskazać osoby charakteryzujące się wysokim potencjałem rozwoju, planuje ścieżki kariery oraz inicjuje niezbędne działania rozwojowe. – Na obecnym stanowisku pracownik działu HR ma wpływ na realizację zadań poprzez budowanie motywacji, także tej finansowej. Bo jego wpływ na biznes jest mierzalny, pracodawcy zwiększają liczbę HR business partnerów w swoich firmach – dodaje ekspert.

  Continue reading

  Published by:
 • wiadomości

  Inspekcja Pracy zbada umowy outsourcingowe

  Ministrowie finansów także pracy zwrócili się do marszałka Sejmu, by zlecił Państwowej Inspekcji Pracy przegląd funkcjonujących na rynku umów outsourcingowych także sprawdzenie ich współprac z przepisami pracy – poinformował wiceminister finansów Jacek Kapica.

  W środę sejmowa Komisja ds. kontroli państwowej wysłuchała informacji przedstawicieli ZUS, resortów pracy oraz finansów o prowadzonej przez zakład i organy podatkowe kontroli polskich przedsiębiorstw poszkodowanych w outsourcingu pracowniczym.

  Continue reading

  Published by:
 • wiadomości

  Polki chętnie zatrudniane na wyspach.

  Praca przy sprzątaniu to bez wątpienia jedno z najpopularniejszych zajęć wśród Polek zatrudnionych w krajach skandynawskich. Nasze rodaczki cieszą się też sporym wzięciem na Wyspach, gdzie coraz częściej zakładają jednoosobowefirmy sprzątające.

  Polki specjalizują się tam głównie w usługach świadczonych klientom indywidualnym, które w założeniu są dużo tańsze, gdyż nie wymagają tak profesjonalnego sprzętu, jak toż istnieje w wypadku firm sprzątających biura, urzędy czy pomieszczenia przemysłowe. Pracując na swój rachunek, zarabiają w granicach 10 funtów za godzinę.

  Published by:
 • wiadomości

  Najwięcej ofert dostępnych w holenderskich hotelach.

  Najwięcej ofert dostępnych w holenderskich hotelach czeka na pracowników personelu sprzątającego, gastronomii oraz obsługi hotelu. Polska pokojówka zatrudniona w pełnym wymiarze godzin pracy zarobi około 340 euro tygodniowo.
  Polacy zainteresowani pracą w holenderskich hotelach trafiają tam najczęściej za pośrednictwem agencji specjalizujących się w rekrutacji pracowników branży hotelarskiej.

  Zajęcia można też szukać na swoją rękę, wysyłając aplikacje ze stron karierowych poszczególnych hoteli. Ta nowa metoda sprawdza się najlepiej w przypadku międzynarodowych sieci hoteli, takich jak: Marriott czy InterContinental.

  Continue reading

  Published by: